Hvor mange er det på spill?

Det kan variere noe, men på det meste 130 spillere og på det minste ca 18 spillere (vinter). Det er store spill som f.eks: Berget (Sverige), som har opptill 1900 spillere.